Tag Archives: Jeugdminimumloon

Minloonkiezer: Vergelijk, stap over en bespaar – het verschil zal je verbazen!

Eens in de zoveel tijd wordt erover gediscussieerd: Het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is de wettelijke regeling die toestaat dat iedereen onder de 23 substantieel minder betaald wordt voor hetzelfde werk dan mensen van 23 en ouder die in loondienst zijn.

Het werkt heel simpel: als supermarkt neem je een 15-jarige aan voor 2,60 per uur en voor ze 18 worden vervang je ze door een nieuwe 15-jarige. In de leeftijdscategorieën tot 23 komen dit soort praktijken voor in detailhandel, magazijnen en callcenters. Dat dit voor ondernemers een lucratieve manier van besparen op loonkosten is mag duidelijk zijn. De volgende grafiek is een visuele representatie van het verschil tussen het minimumloon (links) en het jeugdminimumloon per jaar.

Percentagevanhetminimumloon

Het jeugdminimumloon komt neer op een jaarlijkse loonstijging van tussen 12% en 16%. Het komt erop neer dat iemand van 23 met minimumloon 333,38% verdient van iemand van 15 met jeugdminimumloon.

Werkloosheid

Als reactie op de vraag om gelijke(re) behandeling schrijft minister Asscher:

“De introductie van een wettelijk minimumloon leidt – in de meest gangbare situatie – tot een hoger loon dan in een arbeidsmarkt zonder wettelijk minimumloon en daarmee tot een hogere werkloosheid omdat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt doordat werken lonender wordt en het gelijktijdig voor werkgevers minder aantrekkelijk wordt om deze mensen in dienst te nemen.”

Lodewijk Asscher, 19-07-2013, Kenmerk 29544, nr. 472

De PvdA-Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dus niet zo’n fan van het concept minimumloon. Mochten er mensen uit de transportsector meelezen.. ja, dat is inderdaad dezelfde minister die dit zei:

“Voorbeelden waarbij het ene bedrijf er goede arbeidsvoorwaarden op nahoudt, terwijl het andere bedrijf ze aan de laars lapt. Dit is onacceptabel. Voor gelijk werk moeten gelijke arbeidsvoorwaarden gelden, waaronder gelijk loon. Voor werknemers uit Nederland, maar ook voor werknemers uit het buitenland die hier werken.”

Lodewijk Asscher, 23-04-2013, PvdA website

Uiteindelijk komt het erop neer dat de Minister bang is voor hogere jeugdwerkeloosheid. Met een werkzame beroepsbevolking van 1,2 miljoen onder de 25 is dat inderdaad iets om je zorgen over te maken als het werk goedkoper door anderen gedaan kan worden.

Goedkoper dan jongeren

Maar als je het minimumloon van jongeren op het normale niveau brengt – wie gaat dan het werk doen dat die jongeren nu doen? Daarvoor zou je kunnen kijken op werkgevers-scan.nl, waar werkgeversservicepunten -probeer dat tijdens pasen eens met scrabble- met gratis tools proberen werkgevers subsidie te verstrekken voor het aannemen van personeel uit de participatiewet. Goed, als participeerder heb je recht op minimumloon of het CAO-loon, maar kan de werkgever kan dan loonkostensubsidie krijgen om het verschil te compenseren tussen de loonwaarde en het minimumloon. Dat klinkt redelijk, maar diezelfde redenering wordt momenteel toegepast om het minimumjeugdloon te rechtvaardigen.

Met name de werkgelegenheid van jongeren is relatief gevoelig voor de hoogte van het wettelijk minimumloon, omdat zij doorgaans vaak weinig werkervaring hebben en hun opleiding nog niet hebben afgerond en daarmee mogelijk een lagere productiviteit hebben.

Lodewijk Asscher, 19-07-2013, Kenmerk 29544, nr. 472

Toch nog te duur? Zolang er nog SW-bedrijven zijn weet rendement.nl er wel een oplossing op.

U heeft goede medewerkers nodig die graag voor uw geweldige organisatie willen werken. Maar u kunt daarvoor niet onbeperkt geld uitgeven. Gelukkig kunt u via re-integratieprojecten van sociale werkplaatsen eenvoudig een werknemer krijgen voor maar € 7,50 per uur. Exclusief btw, dat wel.
€7,50 per uur. Dat is minder dan het minimumloon exclusief sociale lasten. Of een grote Pasta Bolognese in een hip modekartonnetje op Amsterdam Centraal. En ook al is dat niet wat de werknemer betaald krijgt, het is wel wat het de werkgever per uur kost. De rest is een sigaar uit eigen doos die de illusie van werkgelegenheid creëert terwijl het de daadwerkelijke werkgelegenheid juist negatief beïnvloedt.
Advertisements